Çatışma Engelleme

İnsanlar yaşam savaşı verirken çatışma kaçınılmazdır ancak psikoloji ve ilişki paradigmaları barındırdığı bilgi ve yöntemlerle bu çatışmayı,çatışma bölgesinin dışında çözebilmeyi hedeflemektedir.

Amaç:

Katılımcıların kendi iletişimlerini içsel bir bakışla incelemelerini ve yaşadıkları içsel kişilerarası çatışmalarla ilgili tüm kurumca kullanılabilecek ortak bir çatışma azaltıcı farkındalık kazanmalarına katkıyı hedefler.

İçerik :

Ben/Zemin ve algı farkındalığı (ben kimim?nasıl fark ediyorum ,nasıl iletişim kuruyorum ?)

İlişki paradigması

İçsel çatışma

Kişilerarası çatışma

Sağlıklı iletişim ve çatışma engelleme

Pratik uygulamalar(polarite tablo çalışması)

Hedef yetkinlikleri:

Olumsuz çatışma yaratan davranışların farkındalığı ve psikolojik bilgilendirme.Motivasyon düşüren çatışmaların farkındalık ve çözümleri .Farklı kişilik yapılarının uyum sağlayacağı ortak bir çatışma_çözme/önleme kültürü oluşturma.

Süreç :Katılımcıların interaktif biçimde çalışabilecekleri ,deneyimli ve bilgilendirme odaklı grup ortamında gerçekleşecektir.

Katılımcı ideal sayısı:15-20 kişi,çalışma 1-2 gün olarak planlanmıştır.

‘‘Pozitif duyguların yaşanması için çaba gösterilmeyen işyerlerinde güvensizlik doğal olarak boşluğu doldurur ve insanlar negatif duygularla oyalanırlar.’’

Muriel James