"Kelebeğin kaderi tırtılken yazılıdır."

                                             & Anne Teachworth

 

 

Çocukluk dönemi ve özellikle ilk 6 yaş psikolojik gelişiminin en hızlı ve kalıcı olarak şekillendiği dönemdir. Kişinin dünyayı nasıl algılayacağı, nasıl değerlendirip tepki vereceği yani bir başka deyişle kaderi bu dönemde büyük ölçüde belirlenir.

Bu süreçte yaşanılanlar ve rol modelleri nasıl bir yetişkin, ebeveyn, eş olacağımızı şekillendirir. Birçok sorunlu davranış ya da hastalığın temelleri bu günlerde atılır.

Bu seminerde katılımcıların şu an çocukları için yarattıkları ortam ve rol modellerini incelemeleri ve bunların çocuklarının ilerki yaşamlarına nasıl yansıyacaklarını öngörmeleri konusunda farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir.