Öğrenci Koçluğu

"Kuşlar uçabilmek için hafif olmaya mecburdurlar. Bu nedenle uçuşa başlamadan önce bırakılacak her şeyi bırakırlar. Kuşlardan daha da özgür uçma yeteneğine sahip diğer varlıklar çocuklardır. Ta ki anne - babaları veya diğer yetişkinler kanatlarına bir şeyler takana kadar"

Öğrenci Koçluğu: Gardner'in zekayı yeniden tanımlayan çoklu zeka kuramından yola çıkarak öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, öğrencinin motivasyonunu arttırmak ve ona eğitim sürecinde karşılaşabileceği zorluklarla baş etmeyi öğretmektir.Öğrenciye neleri nasıl yapacağını söylemekten çok, öğrencinin durumunu tespit edip hedeflerini ve hayat amaçlarını belirler.Bu hedeflere ulaşması için koç ögrenci ile birlikte seçenekler üretir.

 

 

Ögrenci Koçu Ne Yapar? 

Öğrencinin bulunduğu noktadan olmak istediği noktaya gitmek amacıyla atması gereken adımları fark etmesini sağlar. 

- Öğrencinin plan yapmasında ve bu planı uygulamasında tıpkı yürümeyi yeni öğrenen bir bebeğe yapılan yardımda olduğu gibi ilk adımı atması için ona cesaret ve destek verir.

- Kendisini keşfetmesini ve zorlukların üstesinden nasıl gelinebileceğini öğretir.

- Özgüvenini yükseltir.

- Motivasyonunu arttırır.

- Sosyal ve akademik yaşamda sorunları ve becerileri belirlenir. Becerileri arttırmak için aile ile çalışmalar yapar.

- Özel öğrenme güçlükleri, dikkat / konsantrasyon bozuklukları ile ilgili koçluk çalışmaları yapar.

- Çocuk, anne, baba üçgeni çerçevesinde ailenin kendine özgün ihtiyaçlarına göre sorunlar belirlenir, nedenleri, niçinleri detaylandırılır ve özel çalışmalar yapılır.

 

Kimse kimseye hayatı öğretemez (yüzme su yutmadan öğrenilmez) o nedenle ergen yaştaki 
çocuklarının zaman zaman hata yapmalarına fırsat veren aileler, aslında çocuklarının daha 
sonra yapacakları hataları ve riskleri azaltmaktadırlar. Yani bir anlamda ana-baba ergenin hep 
yanında, ancak onun farklı kimliğini kabul eder mesafede olmalıdır
Aşağıda  anababa ya da bu yaş grubuyla ilgilenen yetişkinler için bazı öneriler 
sunulmuştur.
1)       Sevgi, destek, sorumluluk ve ilgi için duygusal olarak ilgilenin ve hazır bulunun.
2)       Gençlerin çalışmalarının sevgilerinin,okula gitmelerinin kendileri için olduğunu ana baba için olmadığını 
hatırlatın.
3)       Baş edebilecekleri kadar duygusallık, koruma ve yardım sağlayın.
4)       Uzlaşmayı içine katarak kararlı ve esnek olun.
5)       Tartışma ve kendini ifade etme yoluyla hatalarından bir şeyler öğrenmelerine yardımcı olun.
6)       Sorular sorun.
7)       Dinleyin.     
8)       Onları tebrik etmek , saygı göstermek ve övmek için kendinize fırsat yaratın.
9)       Damgalamaktan,yargılamaktan ve aşağılamaktan kaçının.
10)    Çocuğun kendi baş etme kapasitesini değerlendirin ve ona göre cesaretlendirici olun.
11)    Aranızdaki ilişkideki etkileşimleri kişisel algılayıp alınmayın.
12)    Önemli soruları keşfetmelerine ve sormalarına yardımcı olun.
13)    Hayallerini desteklerken, bu arada planlama,organizasyon,aktivitelere katılmalarına yardımcı olun. 
14)    Size ihtiyaçları olduğunda bunu davranışlarıyla değil sözel olarak ifade etmelerine olanak tanıyın.
15)    Olgunlaşma ve bağımsız davranışları destekleyin.
16)    Bir miktar karamsarlık,gevezelik,mesafe koyma hakkı tanıyın.
17)    Davranış değişikliği olduğunda ters giden bir şeyler olup olmadığını sorun.
18)    Kendi içlerinde sizden bağımsız olarak yapacak çok işleri olduğunu unutmayın.
19)    Arkadaş seçimlerine ( beğenmeseniz de ) saygı duyun.
20)    Meraksız görünen,kabullenici,sakin ana babalar daha çok şey duyarlar.
21)    Aile bağlarını fazlaca aksatmadıktan sonra daha fazla farklılaşmalarına yardımcı olun.
22)    Eğitimleri ile ilgili çatışma ve tartışmalara izin verin.
23)    Toplumun gerekli kural ve beklentilerine uyum konusunda bir disiplin kazanmalarına yardımcı olun.
24)    Değişik bakış açılarına değer verin.
25)    Kişisel değer yargılarına sahip olmaları için onları cesaretlendirin.
26)    Onlara ergenlik döneminin bir süreç olduğunun hatırlatın.
27)    Güvenilir bir süreklilik duygusu kazanmalarına destek verin.
28)    Yakın ve uzak ilişkilerin zamanlanmasına ve bunla ilgili adımları kendilerinin ayarlamasına izin verin.